SZKOLENIA

Podstawowym celem Instytutu jest podnoszenie poziomu wiedzy wśród kadr wymiaru sprawiedliwości i środowiska prawniczego. Cel ten jest spełniany przede wszystkim poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń, seminariów i warsztatów.

E-LEARNING

Instytut wspiera wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym platform e-learningowych w procesie kształcenia kadr dla potrzeb międzynarodowych instytucji rządowych i prawniczych.

KONFERENCJE

Instytut Szkoleniowy Wymiaru Sprawiedliwości obejmuje patronatem najważniejsze wydarzenia, konferencje i seminaria dotyczące ogólnego zakresu związanego z przestrzenią wymiaru sprawiedliwości.

Polecane wydarzenia

OCHRONA PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ
praktyczne wskazówki dla osób prowadzących dokumentację finansowo-księgową

899 zł
Minister Sprawiedliwości zapowiedział zaostrzenie kar za przestępstwa podatkowe i fałszowanie faktur
Wrz
29

XV Międzynarodowy Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania oszustw

Wrz
21

VI Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego


Iustitia non debet claudicare

Publikacje

Obecność pełnomocnika osoby podejrzanej podczas jej przesłuchania w świetle obowiązujących przepisów kodeksu postępowania karnego

autor: Andrzej Dobrzyniecki-Cartier

Status osoby podejrzanej nie został w polskim prawie procesowym sformułowany jednoznacznie. Wedle doktryny „osoba podejrzana”, to osoba, którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa (przypuszcza się, że popełniła przestępstwo). Czytaj dalej

Polecane blogi prawnicze

Pranie Pieniędzy

Prawniczy blog ekspercki poruszający tematykę prania brudnych pieniędzy. W swoich artykułach Andrzej Dobrzyniecki-Cartier przytacza najciekawsze i najbardziej spektakularne sprawy związane z praniem brudnych pieniędzy oraz nakreśla metody zapobiegania i zwalczania tego procederu.

Przestępczość Gospodarcza

Prawniczy blog ekspercki poruszający tematykę szeroko rozumianej przestępczości gospodarczej. Autor porusza aktualne tematy związane z naruszaniem przepisów o charakterze gospodarczym, m.in. z przestępstwami finansowymi, podatkowymi i praniem pieniędzy, a także kierunki zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej oraz najlepsze praktyki i rozwiązania, które sprawdziły się w innych krajach.