SZKOLENIA

Podstawowym celem Instytutu jest podnoszenie poziomu wiedzy wśród kadr wymiaru sprawiedliwości i środowiska prawniczego. Cel ten jest spełniany przede wszystkim poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń, seminariów i warsztatów.

E-LEARNING

Instytut wspiera wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym platform e-learningowych w procesie kształcenia kadr dla potrzeb międzynarodowych instytucji rządowych i prawniczych.

KONFERENCJE

Instytut Szkoleniowy Wymiaru Sprawiedliwości obejmuje patronatem najważniejsze wydarzenia, konferencje i seminaria dotyczące ogólnego zakresu związanego z przestrzenią wymiaru sprawiedliwości.


Iustitia non debet claudicare

Publikacje

Początki mediacji cywilnej w Polsce

Mediacja w sprawach cywilnych staje się coraz bardziej popularna. Również legislacja dotycząca postępowań mediacyjnych wzbogaca się w ostatnich latach coraz bardziej.

Obecność pełnomocnika osoby podejrzanej podczas jej przesłuchania w świetle obowiązujących przepisów kodeksu postępowania karnego

autor: Andrzej Dobrzyniecki-Cartier Status osoby podejrzanej nie został w polskim prawie procesowym sformułowany jednoznacznie. Wedle doktryny „osoba podejrzana”, to osoba, którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa (przypuszcza się, że popełniła przestępstwo). Kodeks postępowania karnego z 1997 r., posługując się nazwą „osoba podejrzana” (m.in. w art. 74 § 3; art. 237 § 4; art. 244 § 1; art. 247 § 1; […]
Polecane blogi prawnicze

Pranie Pieniędzy

Prawniczy blog ekspercki poruszający tematykę prania brudnych pieniędzy. W swoich artykułach Andrzej Dobrzyniecki-Cartier przytacza najciekawsze i najbardziej spektakularne sprawy związane z praniem brudnych pieniędzy oraz nakreśla metody zapobiegania i zwalczania tego procederu.

Przestępczość Gospodarcza

Prawniczy blog ekspercki poruszający tematykę szeroko rozumianej przestępczości gospodarczej. Autor porusza aktualne tematy związane z naruszaniem przepisów o charakterze gospodarczym, m.in. z przestępstwami finansowymi, podatkowymi i praniem pieniędzy, a także kierunki zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej oraz najlepsze praktyki i rozwiązania, które sprawdziły się w innych krajach.