Nieuczciwe maile związane z rejestracją baz danych osobowych

Nieuczciwe maile związane z rejestracją baz danych osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych na swych stronach internetowych (http://giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl ) zawarł informację na temat nieuczciwych działań podmiotów, informujących za pomocą listów rozsyłanych pocztą elektroniczną o rzekomej konieczności pilnej rejestracji bazy danych osobowych. Pomimo, iż ISWS posiada własnego ABI, do sekretariatu Instytutu wpłynął mail wzywający do pilnej rejestracji bazy danych osobowych, sygnowany  przez Kancelarię „Liberty”. Jednym ze statutowych zadań Instytutu Szkoleniowego Wymiaru Sprawiedliwości jest propagowanie standardów państwa prawa, dlatego też Instytut zlecił wyspecjalizowanej kancelarii prawnej sporządzenie właściwego zawiadomienia o ściganie i ukaranie sprawców. Właściwy wniosek o ukaranie został w dniu 16 maja 2016 r. złożony na ręce Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie. Wniosek oparty został o treść art. 25 ust. 2 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zmian.), czyli zaistnienia wypowiedzi, która zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji.